ARS LONGA, VITA BREVIS

...Най-дискутираната мисъл на Хипократ - бащата на медицината.

 

Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile”.

 

„Животът е кратък, изкуството /професията/ вечна, случаят- мимолетен, експериментът – несигурен,  отсъждането /решението/ – трудно”.

.....Необходимо ни е много време за да натрупаме и обогатим опита си /например в медицината/, а разполагаме с малко време  да го направим.....